نحوه ارسال و ثبت سفارش

ثبت سفارش از دو روش صورت می گیرد که اولین روش با مراجعه به سایت نوین هاوس وانتخاب محصول وروش دوم از طریق تماس تلفنی با قسمت فروش می توانید انجام دهید.

در حال حاضر برای سفارشات تهران ، البرز و اطراف تهران ارسال توسط پیک نوین هاوس و تیپاکس انجام می شود.خدمات پرداخت در محل نیز شامل تهران و اطراف می شود.

برای سفارشات شهرستان ها ارسال توسط تیپاکس، باربری واتوبوس انجام می شود.